Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Положення про пропускний режим

propusj

 

                                                                       Додатокдо Правил внутрішнього розпорядку гімназії

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів  

у гімназії №191 м. Києва

 

1. Загальні положення

1.1.        Дане Положення розроблено відповідно до ст. 2, ст.26, п.1. ст. 53, ст.54 Закону України «Про освіту», п.1.ст.22, ст.38 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, Статуту закладу освіти та інших нормативно-правових актів, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для здобувачів освіти і гімназії, а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень встановленого порядку.

1.2.        Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, проїзду транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна на територію (з території) гімназії. Пропускний режим у будівлі гімназії передбачає комплекс заходів, спрямованих на підтримання та забезпечення діяльності гімназії; визначає порядок пропуску учасників освітнього процесу та відвідувачів.

 

2. Пропускний режим

2.1.Охорона приміщень гімназії забезпечується сторожами відповідно до їх посадових інструкцій і функціональних обов’язків;

2.2. Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщення гімназії покладається на:

- директора (або особу що виконує його обов’язки);

- заступників директора з навчально – виховної роботи;

- заступника директора адміністративно-господарчої роботи;

- чергового адміністратора; 

- сторожів.

2.3. Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для працівників, які постійно або тимчасово працюють, здобувачів освіти та їх батьків, юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території гімназії.

2.4. З метою ознайомлення відвідувачів з пропускним режимом і правилами поведінки це Положення розміщується на інформаційному стенді у приміщенні гімназії та на офіційному веб-сайті.

 

3. Порядок проходу в будівлю гімназії.


3.1. Пропускний режим у будівлю, а також відчинення/зачинення дверей забезпечують чергові сторожі. Центральний вхід закритий у вихідні та святкові неробочі дні - закритий постійно, у робочі дні з 8:40 до 15:05 обмежений доступ.

 

Пропускний режим для здобувачів освіти.

Учні гімназії проходять у будівлю через центральний вхід.

Початок навчальних занять о 8 :30 .

Учні зобов’язані прибути до закладу освіти не пізніше 8:20.

Виходити за територію закладу освіти учням до закінчення освітньогопроцесу дозволяється лише на підставі заяви батьків та дозволу класного керівника або, а також представника адміністрації, в окремих випадках, дозволу медичної сестри,.

Вихід учнів на уроки фізичної культури відбувається організовано та в супроводі учителя, на екскурсії чи з інших підстав на підставі документів та у супроводі відповідальних осіб за наказом.

Учні, які відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються до занять згідно з розкладом, у супроводі відповідального керівника, тренера, вчителя.

Під час канікул здобувачі освіти допускаються до приміщень гімназії згідно з планом заходів з учнями на канікулах, затвердженим директором.

Учні мають право знаходитися в будівлі гімназії після уроків або позаурочних заходів у присутності педагогічних працівників.

У разі запізнення учні допускаються до уроку з відома чергового адміністратора та класного керівника, який інформує про це батьків.

Категорично забороняється: приносити в і речовини, будь – які предмети, що не використовуються в освітньому процесі; куріння, розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у приміщенні та на території гімназії; вчиняти дії, що порушують громадський порядок.

 

Пропускний режим для працівників гімназії:

Учителі гімназії приходять на роботу не пізніше ніж за 15 хвилин до свого першого уроку.

Адміністрація та вчителі зобовязані попередити чергових сторожів про час запланованих зустрічей з батьками.

Усі інші працівники приходять на роботу відповідно до графіку, затвердженому директором.

Категорично заборонено приносити у приміщення речовини, будь – які предмети що не використовуються в освітньому процесі; куріння, розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у приміщенні та на території гімназії; вчиняти дії, що порушують громадський порядок.

 

Пропускний режим для батьків (законних представників) здобувачів освіти.

Батьки (особи, які їх замінюють) учнів проходять до будівлі через центральний вхід.

Батьки (особи, які їх замінюють) учнів проходять у будівлю при наявності документів, що посвідчують їх особу. Черговий сторож проводить відповідний запис в «Журналі обліку відвідувачів». Батьки (особи, які їх замінюють)  зустрічаються з учителями  виключно після уроків, в екстрених випадках під час перерви. Учитель повинен забрати батьків біля центрального входу.

Учителі зобов’язані заздалегідь попередити чергових про прихід батьків, а також про час та місце проведення зустрічі.

Прохід батьків (осіб, які їх замінюють) у гімназію з особистих питань до адміністрації можливий за умови попереднього запису у прийомні дні.

У випадках незапланованого приходу батьків (осіб, які їх замінюють) учнів, черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю тільки з дозволу адміністрації.

Батьки, які супроводжують або зустрічають своїх дітей, знаходяться у вестибюлі гімназії в межах поста чергового.

 

Батькам (особам, які їх замінюють) забороняється:

Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків;

Вчиняти дії, що порушують громадський порядок;

Влаштовувати дні народження дітей у приміщенні гімназії, замовляти піцу тощо.

Проходити до гімназії з великогабаритними сумками чи валізами, дитячими колясками, домашніми тваринами, в стані сп’яніння;

 

Пропускний режим для відвідувачів закладу освіти

Відвідувачі проходять в будівлю через центральний вхід;

Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують гімназію за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує повноваження, за погодженням з адміністрацією закладу освіти та записом в «Журналі обліку відвідувачів»;

Посадові особи, які прибули з перевіркою, пропускаються при пред’явленні службового посвідчення з обов’язковим повідомленням адміністрації та відповідною реєстрацією у «Візитаційній книзі»;

Групи осіб, які відвідують гімназію для проведення і участі у заходах (семінарах, конференціях тощо), допускаються в приміщення за погодженням директора;

У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі гімназії, сторож, черговий адміністратор діє відповідно до посадових інструкцій та окремих доручень директора.

 

Пропускний режим для автотранспортних засобів.

Допуск без обмежень на територію гімназії дозволяється автомобільному транспорту, який завозить продовольчі товари у їдальню, екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі ГУ ДСНС, поліції.

Стоянка автомобільного транспорту (окрім працівників закладу освіти) на території закладу освіти категорично заборонено.


4.Правила поведінки відвідувачів у закладі освіти.

 

Відвідувачі, які перебувають у приміщенні гімназії зобов’язані:

Дотримуватися встановленого порядку та норм поведінки в громадських місцях;

Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та технічного персоналу, здобувачів освіти та інших відвідувачів;

Не створювати перешкод належному виконанню адміністрацією, вчителями, працівниками їх службових обов’язків;

Бережливо ставитися до комунального майна, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні гімназії;

При вході до будівлі відвідувачі, які мають при собі засоби фото- аудіо- та відеофіксації; комп’ютерну та оргтехніку, зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового – з метою контролю винесення матеріальних цінностей з будівлі гімназії.

Відвідувачам   забороняється:

Перебувати в приміщенні гімназії  без погодження з адміністрацією закладу;

Виносити з приміщення документи, надані для ознайомлення;

Знімати зразки документів зі стендів, а також розміщувати оголошення та рекламу;

Вчиняти дії, що порушують громадський порядок;

 

Факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, які здійснюють пропускний режим ( сторожами).

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю учасникам освітнього процесу, заподіянню шкоди майну гімназії, сторожі повинні негайно скористатися «тривожною кнопкою» для виклику групи швидкого реагування.

 

5. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю гімназії за акредитаційними посвідченнями/картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення та за погодженням Київської міської державної адміністрації.

 

6. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації.

Пропускний режим до будівлі гімназії на період надзвичайних ситуацій обмежується.

 

7. Порядок евакуації здобувачів освіти, працівників, і відвідувачів з приміщень та порядок їх охорони.

За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу та відвідувачі евакуюються з будівлі згідно з планами евакуації, що знаходяться на кожному поверсі в приміщенні гімназії та затвердженими інструкціями.

 

 

Новые игры Alawar.